Sørsiden

Sørsiden ble først bebygd etter den siste storbrannen på Nordsiden på slutten av 1800-tallet. Sørsiden regnes som den mer moderne delen av byen, og er i dag den største delen av Hønefoss. På Sørsiden finner man blant annet Søndre Torv som regnes som sentrum i Hønefoss.

Sørsiden

Foto: T. Bjornstad

Rett sør for bybrua finner man også Ringerike Stormarked som var det første handlesenteret i Ringerike.

Hønefoss Stormarked

Foto: T. Bjornstad

På Sørsiden ligger også Hønefoss togstasjon, i tillegg til rutebilsentralen.

I tillegg ligger Søndre Park her, et grønt område som ligger langs Storelva. I parken ligger en lekepark med lekeapparater for barn, samt en nyåpnet Tuftepark med treningsapparater for gratis bruk.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: