Ringerikes Museum

Ringerikes Museum er distriktsmuseum for kommunene Hole og Ringerike, og ligger i gamle Norderhov prestegård ved Hønefoss. Prestegården og de omkringliggende områdene har en rik historie som er verd å vite før man besøker museet.

Asbjørnsen og Moe

Det var nemlig på Norderhov prestegård at dikterpresten Jørgen Moe først møtte Peter Christen Asbjørnsen, i 1826. De to 14-åringene skulle ta et artiumsforberedende kurs i prestegården. Vil man se Moes gamle gjenstander, er det heldig at en av hans døtre nesten hundre år senere donerte bort cirka 500 av dem til museet.

Slaget på Norderhov

Prestegården er også kjent som åsted for slaget på Norderhov, da 200 norske soldater beseiret 600 svenske soldater i 1716. Prestefruen Anna Colbjørnsdatter fikk æren for seieren. Hun bodde på Norderhov, og skjenket visstnok de svenske soldatene fulle så de norske styrkene fikk sjansen til å overrumple dem. Kulehullene fra skuddvekslingen kan fortsatt sees i Svenskestua.

Eldgammel korskirke

Like ved prestegården ligger en korskirke. Den har blitt utvidet, ombygget og restaurert i løpet av årene, men tårnet og flere andre deler av kirken står fremdeles i sin opprinnelige form fra 1170.

Utstillinger på Ringerikes Museum

Museet rommer en av Norges mest betydningsfulle ikonsamlinger, med ikoner fra Russland og sørøst-Europa. De eldste skriver seg fra 1400-tallet. Er du interessert i effekter fra andre verdenskrig, titter du innom Hjemmestyrkemuseet hvor du også finner en våpensamling. Til sist kan du se fotografier fra 1850 og frem til i dag ved Buskerud fylkesfotoarkiv.

Du finner Ringerikes Museum en kjapp kjøretur sør for Hønefoss. Museet driftes av stiftelsen Hringariki.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: